Hetsika
Hetsika 4 desambra

Miarahaba finaritra ny rehetra tsy ankanavaka,

Mba entina hitarihina ny eritreritra avy hatrany amin’ny lanonana izay atao ny 4 desambra dia ity misy tolokevitra momba ny fandaharam-potoana amin’ny ankapobeny ataontsika :

Fizarana voalohany : FAMOAHANA NY ANDIA RADO

 1. Mila olona iray avy amin’ny Volavita manolotra
 2. Hira faneva
 3. Fanaovana fanekena (Tsara raha hay tsianjery)
 4. Fizarana maripahaizana
 5. Kabary fisaorana avy amin’ny solontena iray ao amin’ny Andia Rado

Fizarana faharoa : LANONANA

 1. Hira fanokafana izay nalefan’i Emmanuel (Rodobe)
 2. Mila olona iray hafa avy amin’ny Volavita manolotra ny rantsana Montreal
 3. Seho an-tsehatra avy any Montréal (Hatsikana, tantara, sns) Hevitry ny rantsana?
 4.  Mila olona iray hafa avy amin’ny Volavita manolotra ny rantsana Ottawa
 5. Seho an-tsehatra avy any Ottawa (Hatsikana, tantara, sns) Hevitry ny rantsana?
 6. Hira rodobe sy kabary famaranana ny seho an-tsehatra

Fizarana fahatelo : FANAFIANA LAMBA

 1. Kabary fanokafana (Mamy sa Sylvie)
 2. Mila olona iray avy amin’ny Volavita manolotra
 3. Hira faneva
 4. Fanaovana fanekena tsirairay (tsara raha hay tsianjery ary aza adino ny mitondra ny vona mampiray izay efa nomena antsika tsirairay)
 5. Fanafiana lamba ny tsirairay
 6. Kabary fisaorana avy amin’ny Andia Volavita (Mamy sa Sylvie)

Fizarana fahaefatra : FAMARANANA NY LANONANA

 1. Hira rodobe, na
 2. Raha hifandao isika izao.